Python ile SQLite’a Kısa Bir Giriş

  • SQLite C dili ile kodlanmış bir veri tabanı kütüphanesidir.
  • Hafiftir ve kompakttır, kurulum gerektirmez.
  • Server’a ihtiyaç duymaz, taşınabilirdir.

SQLite kütüphanesi Python ile birlikte önyüklü olarak gelmektedir.

demek yeterlidir. Kütüphaneyi projemize dahil ettiğimize göre artık veri tabanımızı oluşturabiliriz.

koduyla o an bulunduğumuz dizinde “Futbol.db” isminde bir dosya oluşacaktır ve veri tabanı dosyamıza bağlantı gerçekleşecektir. (Eğer dosya önceden mevcutsa, dosya tekrardan oluşturulmayıp sadece bağlantı gerçekleşecektir.)

Burada belirtmeliyim ki

şeklinde bir kullanımda veri tabanı ram bellekte oluşturulur. Bu da bize hız olarak geri döner.

Şimdilik kullanmıyoruz.

ile kursörümüzü tanımlıyoruz. (Veri tabanı bağlantısı kurulduktan sonra işlem yapabilmemizi sağladığını bilmek yeterli.)
Şeklinde “Futbolcu” isminde, “isim”, “soyisim” ve “yas” kolonlarına sahip tablomuzu oluşturuyoruz.

Burada “text” string’i ve “integer” tamsayıyı ifade etmekte.

Tablomuzu oluşturduktan sonra içerisini doldurmakta sıra.

gibi bir kullanımla tablomuza 2 adet kayıt eklemiş oluyoruz.

diyerek tablomuzda yapılan değişiklikleri kaydetmiş oluyoruz.

diyerek veri tabanı bağlantısını sonlandırmış oluyoruz. (Veri tabanıyla işimiz kalmadığı durumlarda mutlaka bağlantı kapatılmalıdır.)

Sıra tablodaki verilerimizi okumakta:

4. satırda “c.fetcone()” fonksiyonu tablodan gelen verilerden sadece bir tanesini alır. Oysa biz “SELECT * FROM Futbolcu” diyerek tablonun tümünü görmeyi hedeflemiştik.

Burada devreye “fetchall()” fonksiyonu girmekte.

şeklinde bir kullanımla bütün verileri ekrana yazdırabiliriz.

Önce

Sonra

 

 

Kodların tamamı:

 

Referanslar:

https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html