Nedir bu DLL? Nasıl oluşturulur? Nasıl kullanılır? [C#]

Windows ortamında en çok karşımıza çıkan dosyalardan biri de “.dll” uzantılı dosyalardır. Peki nedir bu “DLL (Dynamic-Link Library)”?

Türkçemiz’e “Dinamik bağlanan kütüphane” olarak çevirebileceğimiz DLL’ler, içerisinde bir takım program parçalarını içeren dosyalardan başka birşey değildirler aslında.
Yani içerilerinde bir takım sistem çağrılarını, fonksiyonları, sınıfları vs. içerirler. Çalıştırılabilir dosyalar (.exe) çalışma anında bu “.dll” dosyalarına erişebilirler, içlerindeki
gerek duydukları sistem çağrılarını, fonksiyonları, sınıfları vs. kullanabilirler.

Ayrıca yazdığımız bir “DLL” dosyasını, “DLL” destekleyen bir başka dilde de kullanabiliriz. Örneğin C# ile yazdığımız bir “DLL” dosyası içerisindeki fonksiyonları, sınıfları vs. VB.NET dilinde
de kullanmak mümkündür.

Devamını Oku