Nedir bu DLL? Nasıl oluşturulur? Nasıl kullanılır? [C#]

Windows ortamında en çok karşımıza çıkan dosyalardan biri de “.dll” uzantılı dosyalardır. Peki nedir bu “DLL (Dynamic-Link Library)”?

Türkçemiz’e “Dinamik bağlanan kütüphane” olarak çevirebileceğimiz DLL’ler, içerisinde bir takım program parçalarını içeren dosyalardan başka birşey değildirler aslında.
Yani içerilerinde bir takım sistem çağrılarını, fonksiyonları, sınıfları vs. içerirler. Çalıştırılabilir dosyalar (.exe) çalışma anında bu “.dll” dosyalarına erişebilirler, içlerindeki
gerek duydukları sistem çağrılarını, fonksiyonları, sınıfları vs. kullanabilirler.

Ayrıca yazdığımız bir “DLL” dosyasını, “DLL” destekleyen bir başka dilde de kullanabiliriz. Örneğin C# ile yazdığımız bir “DLL” dosyası içerisindeki fonksiyonları, sınıfları vs. VB.NET dilinde
de kullanmak mümkündür.

“DLL” dosyalarının bir başka kullanım amacı da gizliliği sağlamaktır. Yazdığımız kodların bir başkası tarafından görülmesini istemediğimiz durumlar olabilir.
Tam da bu noktada “DLL” başvurulabilecek araçlardan biridir. Bu sayede kodlarımızı gizli tutarak; fonksiyonlarımızı, sınıflarımızı vs. başka programcıların kullanımına açabiliriz.

“DLL” oluşturmak için öncelikle “Class Library” projesi oluşturmamız gerekiyor:

dll-1

dll-2

Sonra sınıfımızı tanımlıyoruz:

dll-3

Kodumuzu derliyoruz:

dll-4

Proje klasörümüzde “.dll” dosyasının oluşması gerek:

dll-5

Şimdi bir örnek ile “.dll” dosyamızı test edelim. Ben consol projesini tercih ettim. Form projesi de olabilirdi. Tercih sizindir:

dll-6

“.dll” dosyamızı projemize ekleyelim:

dll-7

dll-8

dll-9

dll-10

using “sınıf ismi” ile projeye dahil ediyoruz:

dll-11

dll-12

Sınıf:

Main: