Android Toast Kullanımı

Şüphesiz Android’de uygulama geliştirirken en çok kullanılan bileşenlerden biridir Toast. Anlaşılması ve kullanımı çok basit olduğundan Android programlamaya yeni başlayanlar için “Hello World!” geleneğini devam ettirmeye de yarar 🙂

Genel kullanım şekli olarak kullanıcının, uygulamadaki herhangi bir durum değişiminde kısa süreli bilgilendirilmesi amaçlanır.

(Görsel https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/toasts.html adresinden alıntıdır.)

 

MainActivity.java

Burada “activity_main.xml” dosyasında tanımlanan button1 id değerine sahip buton tanımını programımıza dahil ettik ve tıklama dinleyici (click listener) ekledik. Butona tıklandığı zaman meydana gelecek olan olayı, Toast mesajı gösterecek şekilde tanımladık. makeText fonksiyonunun 1.parametresi, mesajın hangi aktivitede (Activity) belireceğini, 2.parametresi gösterilecek mesajı (String tipinde) ve 3.parametresi ise mesajın ekranda kalma süresini belirtir.

Toast sınıfının bir diğer fonksiyonu da setGravity fonksiyonudur.

şeklinde bir kullanımla mesajın, ekranın sol üst kısmında belirmesini sağlayabiliriz. Daha detaylı kullanım için Android dökümantasyon sayfasına bakmanızı öneririm.

 

Referanslar:

https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/toasts.html

https://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html